Generalforsamling 20/2.2019

Generalforsamling 20/2.2019


Referat fra Sind Generalforsamling den 20/2.19

 

Inden selve generalforsamlingen var Sinds landsformand, Knud Kristensen inviteret til at komme og fortælle om psykiatrien på landsplan.

Ulrik Wilbek, Borgmester i Viborg Kommune var også inviteret for at fortælle om hans liv/karriere.

 

 1. Dirigent – Birger Saugmann valgt

 

 1. Referent – Jeanette Jakobsen valgt / stemmetæller Jørgen Møller

 

 1. Dagsorden og forretningsorden varslet i tide og godkendt.

 

 1. Bestyrelsens beretning godkendt og vedlagt.

 

 1. Regnskabet godkendt.

Overskud i år 2018 er 11.937,00 og samlet har lokalforeningen nu et indestående på 29.667,11.

Der spørges ind til om bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om hvad pengene skal bruges til. Der nævnes at nogle af pengene vil gå til en Koncert med Mathilde Falch den 6/4.2019. Koncerten er kl. 15.00 og afholdes i Fristedet. Den er gratis for medlemmer af Sind og koster 25,- for ikke medlemmer.

 

 1. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget nogle.

 

 1. Valg til Bestyrelsen.

Eva Guldhammer Nielsen er på valg /og modtager genvalg, tillykke

Børge Højlund Jensen er på valg /og modtager genvalg, tillykke

Runa Dorph Petersen er på valg /og modtager genvalg, tillykke

De sidder alle tre for 2 år.

Birger Saugmann valgt som 1. suppleant

Mette Kongsted valgt som 2. suppleant

Suppleanterne er valgt for 1 år.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jørgen Møller genvalgt som revisor og Ulla Annexgaard som revisorsuppleant.

 

 1. Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling.

Der bestemmes, at det er op til bestyrelsen at udpege hvem der tager afsted. Arrangementet afholdes i marts måned.

 

 1. Evt.
 • Søndagen før folketingsvalget 2019 er der et arrangement ”Lys i mørket” som Sind Lokalforening bakker op omkring.
 • Der efterspørges omkring mere synlighed på hjemmesiden i forhold til aktiviteter i bestyrelsen.
 • Der ønskes at referater gøres synlige på hjemmesiden.
 •  At der kommer mere info ud omkring koncert med Mathilde Falch.