Referat fra Generalforsamling den 6/2.2018.

Referat fra Generalforsamling den 6/2.2018


 

Referat fra Generalforsamling den 6/2.2018

i Fristedet.

Nanna Caroc fra Bedre Psykiatri gav et oplæg om et liv som pårørende til en psykisk syg ægtefælle

 

  1. Christian Jørgensen valgt som dirigent

 

  1. Jeanette Jakobsen valgt som referent

 

  1. Dagsorden og forretningsorden godkendt

 

  1. Bestyrelsens beretning godkendt / Vedlagt referatet

 

  1. Regnskab godkendt. På nuværende tidspunkt indestående 20.310,-

 

  1. Vedr. behandling af indkomne forslag er der fra Sind Pårørende kommet et ønske om at samarbejde med Sind Lokalafdeling – dog med egen økonomi og kontonummer.

Forslaget imødekommes og vedtages.

 

  1. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer samt suppleant:

 

Hella genopstiller og vælges

Orla genopstiller og vælges

Bente fra Sind Pårørende opstiller og vælges

Alle er valgt for 2 år

 

Suppleanter:

Jacob Smidt vælges

Christian Jørgensen vælges

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

 

Jørgen Møller vælges som revisor

Ulla Annexgaard vælges som revisorsuppleant

                                                                                                                                           

 

  1. Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling.

Dette overlades til bestyrelsen af Sind Lokalforeningen at vedtage hvem der skal deltage i dette.

 

  1. Evt. Intet under dette punkt