Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2017


Vi har igen haft et godt år i SIND Viborg. Vi har fået mange nye medlemmer, og var ved udgangen af 2016 hele 95 medlemmer i lokalafdelingen. De fleste nye kom gennem den særlige hvervekampagne, som hovedstyrelsen satte i gang i efteråret. Her kunne man blive medlem for 100 kr. gældende helt indtil nytårsaften 2017. Medlemskampagnen faldt sammen med Foreningernes Dag i september, hvor vi havde en stand på Nytorv og skaffede 5 nye medlemmer. Hver gang der er mulighed for det, forsøger vi at gøre SIND synlige i lokalområdet, og det lykkes heldigvis på flere forskellige måder. På generalforsamlingen i februar var der genvalg til Hella, Eva og Orla. Stinna Kyhn og Ole Madsen blev valgt som suppleanter og har haft tilbud om at deltage i alle bestyrelsesmøder. På første bestyrelsesmøde fordelte vi posterne – alle med genvalg: Orla som formand, Børge næstformand, Eva kasserer og Birger sekretær. Sidst på året valgte Eva at tage en pause fra kassererposten, som så blev overtaget af Børge. I februar 2016 havde vi et rigtig godt arrangement med gratis adgang for alle, nemlig en fortællekoncert med SIND-ambassadør Mathilde Falch. Der var fuldt hus på Fristedet med over 60 mennesker, og ud over en fantastisk aften med en som altid oplagt og nærværende Mathilde på scenen, kom der også en meget velskrevet og positiv omtale af aftenen i Viborg Stifts Folkeblad. Af udadvendte aktiviteter har bestyrelsen deltaget i den før nævnte Foreningernes dag, Psykiatriens Søndersøløb i maj måned og de forskellige temaaftener om psykiatri, arrangeret af Region Midtjyllands Psyk-Info. Her har SIND en informationsstand og uddeler foldere m.m. - som regel sammen med SIND´s Pårørenderådgivning, som vi har et godt samarbejde med. I august havde vi en skøn udflugt til Eventpark Foulum med stor og aktiv deltagelse. Aftenen var kommet i stand på forslag fra ejeren af parken uden udgift for SIND. Dette arrangement kunne godt være en gentagelse værd. SIND Viborg var også med i planlægningen af aktiviteterne omkring Sindets Dag d. 10. oktober, nærmere betegnet arrangementet ”Åbne døre til en lukket verden” i Søndersøparken. Der var meget debat om etikken ved et sådant arrangement, men i kampen for at nedbryde tabuer, skal man nogle gange betræde nye stier. Det er bestyrelsens indtryk, at arrangementet havde værdi og mere end 120 personer besøgte Søndersøparken den dag. Af mindre synlige indsatser, er SIND lokalt fortsat repræsenteret i diverse råd og udvalg, for eksempel omkring Akuttilbud, Handicaprådet, Udsatterådet og Bruger- og pårørenderådet. Orla og Børge er desuden med til bestyrelsesmøderne i SIND Region Midtjylland. I september deltog Hella, Børge, Birger og Orla i SIND´s medlemskonference i Horsens for medlemmer fra hele landet. Det var en inspirerende weekend, med temaet ”Mennesker med psykisk sårbarhed og arbejdsmarkedet”. Informationen til vore næsten 100 medlemmer foregår dels på Facebook og hjemmesiden. Desuden har vi med jævne mellemrum udsendt nyhedsbreve på mail. Skulle der være medlemmer, der har en mailadresse, som vi ikke kender, så giv os besked, og I kommer på maillisten. Økonomien er fortsat god, og vi har i 2016 sat mange aktiviteter i gang, så kontingentet ligger ikke og samler støv i pengetanken. Vi besluttede desuden sidst på året at give 1.500 kroner til det vigtige arbejde i SIND´s Pårørenderådgivning i Viborg. Tak for et godt samarbejde til alle samarbejdspartnere og til Fristedet for lån af lokaler til bestyrelsesmøderne samt god forplejning, så ingen går sultne hjem fra møderne i bestyrelsen. Vi ser frem til et godt år, hvor vi runder de hundrede (medlemmer). Bestyrelsen, februar 2017.