10 grunde til at blive medlem af sind.


10 grunde til at blive medlem af sind.

1)SIND er for alle SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og for sindslidendes forhold. Landsforeningen SIND har siden 1960 haft væsentlig betydning for politik, paragraffer, professionelle, pårørende og patienter indenfor psykiatrien.

2) SIND hjælper mange Landsforeningen SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation. SIND støtter og driver fx tilbud om dialog, information, juridisk bistand, uddannelse og rådgivning samt meningsfuldt samvær med ligestillede. Dertil kommer oplysningsarbejde og politisk indflydelse.

3) SIND kontaktes af flere SIND er Danmarks ældste organisation på området og samtidig blandt de bredeste, mest citerede og bedst kendte foreninger. Tre ud af fire danskere kender SIND, viser en landsdækkende undersøgelse. Men omvendt betyder kombinationen af højt kendskab og accelererende problemer i psykiatrien, at SIND mærker øget efterspørgsel på foreningens tilbud. Derfor har SIND brug for din støtte.

4) SIND drives især af frivillige SIND bruger blot få penge på løn. SIND drives især af flere hundrede frivillige, der – under professionel vejledning – står for arbejdet som fx foreningsaktive, rådgivere, besøgsvenner, bisiddere og foredragsholdere. SINDs hovedkontor har blot fem medarbejdere, der især servicerer medlemsdemokrati og lokale aktiviteter.

5) SIND bliver hørt SIND citeres meget ofte i medierne. Både aviser, tv, radio, magasiner og internetmedier omtaler regelmæssigt Landsforeningen. Omtalen gælder både kommentarer til aktuelle sager og mere langsigtet ekspertise. SIND har desuden god kontakt til adskillige politikere og embedsmænd. Både formelt via de høringssvar, SIND som repræsentant i fx Danske Handicaporganisationer er berettiget til at afgive, og uformelt, når udspil og lovforslag tager form. SIND har også repræsentanter i en lang række udvalg, råd og nævn.

6) SIND uddanner og inspirerer SIND bruger mange ressourcer på at hjælpe dem, som skal hjælpe andre. Fx tilbydes frivillige oplæring, kurser og løbende støtte i forbindelse med deres indsats. Pårørende får bl.a. hjælp via rådgivning, foredrag og informationsmaterialer.

7) SIND støtter lokalt arbejde Mere end en tredjedel af medlemskontingentet går direkte videre til SINDs 16 kredse, 30 lokalforeninger og SIND Ungdom. Desuden støttes det lokale arbejde via projekter, materialer og en andel af de tips- og lottomidler, Landsforeningen modtager.

8) SINDs kontingentindtægter yngler I praksis har kontingentindtægterne langt større værdi, end regnskaberne viser. I runde tal udgør kontingentet ca. 1 mio. kr. ud af SINDs indtægter på 7 mio. kr. Men da fx tips- og lottoindtægterne stiger i takt med kontingentindtægterne, så yngler de ti 20'ere, man betaler, til endnu flere penge.

9) SIND arbejder også internationalt Landsforeningen SIND er den ene af blot to danske organisationer, der er medlemmer af den europæiske samarbejdsorganisation for sindslidende og pårørende, EUFAMI (European Federation of Associations of Families). EUFAMI har 48 medlemsorganisationer fra 25 lande. Landsforeningen deltager også i organisationen Mental Health Europe.

10) SIND uddeler støtte og legater Overalt i psykiatrien er behovet større end de penge, der er til rådighed. Det gælder også for familier og sindslidendes mulighed for at få kontant økonomisk støtte, som kan forbedre hverdagen. Nogle af de få muligheder, der findes i Danmark, er Landsforeningen SIND involveret i. SIND administrerer eller følger via bestyrelsesposter enkelte fonde og legater. Her er målet at støtte dem, som har mest brug for det.