Referat fra Generalforsamling 2017


Referat fra generalforsamling Sind Viborg Lokalafdeling Den 22/2.2017 Inden generalforsamlingen havde lokalforeningen arrangeret at Trine Hostrup Dahl, Ungdomspræst Viborg kom og holdt oplæg om præstens vej ud i lyset. Et meget godt og livsbekræftende oplæg.

1. Jørgen Møller er valgt som dirigent.

2.Jeanette Jakobsen er referent / stemmetæller vælges hvis behovet opstår undervejs

3. Dagsorden og forretningsorden er godkendt.

4. Bestyrelsens beretning er vedlagt og godkendt på generalforsamlingen.

5. Regnskabet gennemgået og godkendt. Vi har 12.293,06 indestående på vores konto i Arbejdernes Landsbank.

6. Ingen indkomne forslag.

7. Børge og Birger er på valg. Birger flytter over i Faurskov Lokalforening. Børge modtager genvalg. Børge Jensen kom i bestyrelsen med 14 stemmer. Stinna Kyed kom ind i bestyrelsen med 13 stemmer. Runa Dorf Pedersen valgt som suppleant. Søren valgt som suppleant.

8. Jørgen Møller er valgt som revisor. Ulla Annexgaard er valgt som revisor suppleant.

9. Jørgen foreslår at vi overlader til bestyrelsen at afgøre hvem der vælges som delegerede til regionskredsens generalforsamling. Dette er der enighed omkring. 10. Under evt. takkes der fra Pårørendeforeningen for sponsoratet fra Sind Lokalforening på 1500,- Sind Viborg Lokalforening er blevet kontaktet af en borger der ønsker at donere en hvis procentdel af sine solgte billeder. Endelig aftale kommer snarest.