Sind. Viborg lokalafdeling.


Generalforsamling i Sind Viborg. Tirsdag den 6 Februar 2018 KL. 19.00. Fristedet, Fælledvej 9 st. 8800 Viborg.

Udover generalforsamlingen vil Nana Caroc fra Bedre Psykiatri komme og fortælle hvordan det er at være pårørende til en person med en psykisk sårbarhed. Sind Viborg er vært med en kop kaffe og kage.SIND Viborg Lokalafdeling

DAGSORDEN
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent og stemmetællere.
3.
Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
4.
Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5.
Godkendelse af regnskab.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af suppleanter.
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.
Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling.
10.
Eventuelt
Venlig hilsen
Bestyrelsen Landsforeningen SIND.  Landsforeningen for psykisk sundhed.

 http://www.sind.dk
SIND skaber opmærksomhed om sindslidende i medier og overfor politikere. Jo flere medlemmer vi er, desto
større vægt er der bag ordene.


Ring 70 23 27 50 og få hjælp. SINDs landsdækkende rådgivning er åben for psykisk sårbare og pårørende 60 timer om ugen. Alle er velkomne til at ringe. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag - fredag og klokken 17-22 på søn- og helligdage.


Hver femte dansker rammes i løbet af livet af en psykisk sygdom. Hver anden familie kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem. Cirka 40.000 mennesker lider af svære psykoser.